Zum Inhalt springen →

5 TIPS FÖR ATT HITTA ETT LÄMPLIGT HYLLSYSTEM FÖR TUNGA VAROR

Om du funderar på att köpa en eller flera tunga hyllor för kommersiellt bruk, för att utrusta en verkstad eller ett garage, bör du klargöra några frågor i förväg för att kunna välja rätt hyllor.

  • Var ska de tunga hyllorna placeras?
  • Vad ska förvaras i hyllan?
  • Lägger du vikt vid utseendet?
  • Vilket material ska hyllorna vara tillverkade av?
  • Vilken belastningskapacitet måste hyllorna ha?
  • Vilket golvutrymme (bredd, djup, höjd) finns tillgängligt?

Naturligtvis kan du också köpa en hylla utan att klargöra dessa frågor i förväg, men då är valet av hylla ofta jämförbart med ett hasardspel. Hyllor som har för låg bärförmåga kan inte uppfylla kraven. En för liten hylla kan inte utnyttja utrymmet optimalt och i värsta fall uppfyller den kraftiga hyllan inte ens de nödvändiga säkerhetsaspekterna och den önskade stabiliteten. Särskilt det sistnämnda är ofta fallet med mycket billiga hyllor från discounters eller byggvaruhus, eftersom de i många fall bara består av tunna stålplåtprofiler. När du använder sådana hyllor är det alltid lämpligt att fästa dem på väggen för att förhindra att de välter.

1. HITTA RÄTT PLATS

Det är i första hand typen av varor som ska förvaras som är avgörande för hur hyllorna ska placeras. Det skulle till exempel vara helt olämpligt att placera en bokhylla i verkstaden, en verktygshylla i köket eller en tung hylla för tunga föremål i sovrummet. Det är därför klokt att välja installationsplats i enlighet med det önskade ändamålet. När det gäller tunga hyllor är det troligen garaget, verkstaden eller källaren som kommer i fråga. Kontrollera också om platsen där hyllorna ska placeras är torr. Om den inte är det måste hyllan vara tillverkad av ett rostfritt material. Om hyllan ska placeras i vardagsrummet spelar formen, materialet och den visuella effekten en roll utöver stabiliteten.

2. VAD FÖRVARAS I HYLLAN?

Hyllor som är avsedda för vardagsrummet, till exempel i vardagsrummet, måste uppfylla andra krav än tunga hyllor som används för förvaring. Därför är inte alla hyllor likadana. När du väljer rätt utformning är det viktigt att tänka på vad som ska förvaras i hyllorna senare. Svaret på denna fråga påverkar inte bara den nödvändiga lastkapaciteten och stabiliteten, utan även komponenter som hyllornas utformning och möjligheterna att koppla ihop flera hyllor.

3. UTSEENDET KAN OCKSÅ SPELA EN ROLL

I källaren, garaget eller verkstaden får hyllornas utseende absolut inte spela någon överordnad roll. Situationen är dock annorlunda i vardagsrummet eller på kontoret (nyckelord arkivhyllor). Förutom tillräcklig bärförmåga och dimensionering ska hyllorna här också vara övertygande i fråga om utseende. Förutom färgen spelar även form, material och ytbehandling en roll. Den kraftiga hyllan kan ge en robust effekt, medan bokhyllan i huset kan ge ett hemtrevligt intryck.

4. MATERIAL.

När du har klargjort var hyllan ska placeras, vilka föremål som ska förvaras och hur den ska se ut kan du börja fundera på materialet. När du väljer material bör du också ta hänsyn till stabiliteten. En metallhylla har en högre bärförmåga än en trähylla (https://www.hhl-lagerhyllor.se/). Trähyllan är också stabilare än en plasthylla. Det finns också hyllor som kombinerar olika material. Det är till exempel inte ovanligt att ramarna i tunga hyllor är gjorda av metall och hyllorna av trä. Det finns också hyllor av glas. Dessa hyllor har dock främst ett visuellt syfte snarare än att bära last.

5. BESTÄMMA LASTKAPACITETEN

Nu har vi redan klargjort fyra viktiga punkter och fastställt ett grovt urval av hyllor. En annan viktig aspekt när du väljer rätt hyllor är den nödvändiga lastkapaciteten. Särskilt när det gäller tunga hyllor är detta säkert det viktigaste av alla kriterier som nämns här. Vi måste därför veta vilka föremål som ska förvaras i hyllorna och hur mycket de väger. När vi känner till vikten kan vi välja en lämplig hylla. Inte bara den totala lastkapaciteten utan även lastkapaciteten per hyllplan måste beaktas. Dessutom måste belastningarnas fördelning uppskattas. T.ex. fördelas vikten på en tunna eller en behållare annorlunda än på breda varor som rör eller plattor.

Veröffentlicht in Uncategorized

Kommentaren

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.